Kredyt technologiczny – cenne informacje

Jeżeli przedsiębiorca chce osiągnąć sukces, to powinien się nieustannie rozwijać. Niestety, ale często problemem jest brak wystarczającej ilości pieniędzy. W takiej sytuacji odpowiednim rozwiązaniem może okazać się kredyt technologiczny.

Dla kogo przeznaczony jest ten kredyt?

Jest on adresowany do osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria. Ten kredyt może zostać przyznany przez banki, które zawarły stosowne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki pochodzące z tego kredytu można przeznaczyć jedynie na wdrożenie i zakup tych technologii, które są stosowane na świecie nie dłużej niż 60 miesięcy.

Na co może zostać wydany taki kredyt?

Bank Gospodarstwa Krajowego podaje kilka przeznaczeń takiego kredytu. Można tu wyróżnić m.in.:

  • zakup budowli, budynku lub ich fragmentu,
  • zakup ziemi lub prawa wieczystego do jej użytkowania,
  • zakup lub wyprodukowanie środków trwałych,
  • zakup wartości prawnych i niematerialnych, które mogą mieć postać: licencji, patentów, know-how (https://pl.wikipedia.org/wiki/Know-how) czy też wiedzy technicznej nie poddanej procesowi opatentowania,
  • zakup materiałów budowlanych oraz robót, które mają służyć rozbudowie lub budowie budowli, budynków lub ich fragmentów,
  • raty spłat pierwotnej wartości środków trwałych,
  • raty spłat pierwotnej wartości budynków, gruntów i budowli będących na umowie leasingowej,
  • pokrycie kosztów dotyczących dzierżawy lub najmu gruntów, budowli i budynków lub ich fragmentów.

Przedsiębiorca może wziąć kredyt technologiczny (http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) na maksymalnie 75% wartości danej inwestycji, jednocześnie musi on zapewnić, że pozostałą część pokryje z własnych środków. Warto wiedzieć, że ten kredyt jest wyjątkowym typem kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu to 2 mln euro. Istnieje też możliwość skorzystania z rozszerzonego kredytu technologicznego, który znajduje się w ofercie niektórych banków.

 

Autor zdjęcia: Images_of_Money